Stanisław Jagoda

Stanisław Jagoda

Wójt Gminy Chełm Śląski,

Absolwent Wydziału Górniczego AGH

Wybierz wpis

Moim zdaniem

utworzony

Decyzja trudna, ale konieczna

Jak napisałem poprzednio decyzja jaką musieliśmy podjąć dotycząca Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w  Kopciowicach była trudna. Jak każda tego typu wzbudza różne opinie, nie zawsze świadczące o zrozumieniu istoty sprawy.

W tej sytuacji uznałem, że konieczne są konsultacje z rodzicami i pedagogami abyśmy sobie wszystko - w spokojnej i bezpośredniej rozmowie - wyjaśnili. Co, nie tylko moim zdaniem, udało się. Znakomita większość uczestników spotkań uznała, że były i potrzebne, i dobre. Wszak w podstawowej kwestii  (niezależnie w jakiej dzielnicy naszej gminy mieszkamy) jesteśmy zgodni: dobro naszych dzieci jest najważniejsze.

Jak wiadomo podpisem prezydenta RP ustawa o reformie oświaty weszła w życie. A ponieważ 1 września jest już za 6 miesięcy, nie mamy za dużo czasu na jej wprowadzenie. Wręcz przeciwnie – musimy bardzo się spieszyć, aby rzetelnie i starannie zorganizować nowy rok szkolny 2017/ 2018 we wszystkich naszych placówkach oświatowych. Nie tylko w SP nr 1 przy ulicy Górnośląskiej.

Przechodząc do konsultacji…  Dla porządku dodam, że pierwsze spotkania odbyły się 12 stycznia i 1 lutego br. (obecny był także przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Plewnia i radni) w Zespole w Kopciowicach, a 13 lutego  br. w szkole podstawowej nr 2.  W  konsultacjach licznie uczestniczyli rodzice oraz wychowawcy przedszkolaków i uczniów. Przecież mając na uwadze dobro dzieci nie myślimy jedynie o maluchach (od 3 do 6 lat); nie wolno nam zapominać o ich niewiele starszych koleżankach i kolegach. O uczniach szkół podstawowych. Zwłaszcza o tych najmłodszych, z pierwszych klas …

Dlatego w perspektywie nowej ustawy zaszła konieczność ustalenia gminnej sieci szkół w następującej konfiguracji: SP nr 1 w Kopciowicach,  SP nr 2 w dwóch budynkach w Chełmie Śląskim. W budynku przy ulicy  Kolberga będą klasy młodsze, a klasy starsze przy ul. Śląskiej (obecne gimnazjum). Dodatkowym argumentem jest fakt, że obecne gimnazjum to dobrze wyposażona (pracownie tematyczne, sala gimnastyczna itd.) placówka. To dobro, oczywiście wraz z gronem pedagogicznym, służyć będzie sieci szkół. Takie jest optymalne rozwiązanie.

Jeśli zaś idzie o placówkę w Kopciowicach... Otóż zaistniała konieczności przeniesienia tego przedszkola do gminnego przedszkola nr 1. Najistotniejszą przyczyną są warunki lokalowe. Trzeba przy tym pamiętać, że SP nr 1 jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, w jednej klasie liczba uczniów nie może przekroczyć 20. Zatem, aby uniknąć dwuzmianowości (a tak byłoby przy zachowaniu stanu obecnego), czyli  kończenia zajęć przez dzieci nawet o godz.19,00, musimy dokonać reorganizacji. Przedszkolaków do GP nr 1 dowieziemy. Zasady dowozu ustalimy po zakończeniu rekrutacji.

Są jeszcze dodatkowe przyczyny. To niespełnienie w budynku Zespołu wymogów zapewnienia odpowiedniej powierzchni dla każdego przedszkolaka, czy potencjalne i wysoce prawdopodobne nieuzyskanie (w tym roku szkolnym było warunkowe) dopuszczenia do użytkowania zbyt małej kuchni. Prezentacja przedstawiana uczestnikom spotkania przez p. dyrektor Zespołu, odniosłem wrażenie, przekonała zdecydowana większość. Z faktami nie tylko trudno, ale nawet nie wypada dyskutować.

Czy nowa gminna sieć placówek oświaty spełni nasze oczekiwania oraz wymogi reformy oświaty? Wszystko na to wskazuje. Jednak, a to jest równie pilne zadanie, do końca wakacji musimy wykonać niezbędne remonty i modernizacje w budynkach naszych placówek. Zapewniam, że tego nie zrobi się z dnia na dzień. Wystarczy choćby wspomnieć uzyskaniu stosownych pozwoleń .

 Jednakże jestem  przekonamy, że uporamy się z wszystkimi problemami w terminie. Wszak dobro chełmskich dzieci jest najważniejsze. Proszę pamiętać, że zarówno  tych najmłodszych jak i niewiele strasznych.

Wszystkich dzieci…

Stanisław Jagoda 

Komentarze:

Komentator: EW [2017-03-02 08:12:16]
Argumenty Wójta i Pani Dyrektor mnie przekonały. Niech będzie dobrze działająca szkoła - a jest tam coraz lepiej, i super przedszkole w Chełmie. Widać, że oświata w naszej gminie ma się dobrze.
Komentator: Anna [2017-02-28 11:08:50]
Bardzo dobrze, że odbyły się te konsultacje. Teraz mamy konkrety. Pozdrawiam
Dodaj swój komentarz