Stanisław Jagoda

Stanisław Jagoda

Wójt Gminy Chełm Śląski,

Absolwent Wydziału Górniczego AGH

Wybierz wpis

Moim zdaniem

utworzony

Jak będzie?

Jeszcze nie potrafię dać odpowiedzi na to pytanie. Pytanie dotyczy losów chełmskich placówek oświaty. Jak informowałem poprzednio zobligowani zapisami nowej ustawy oświaty i po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków, zaproponowaliśmy nową sieć chełmskich palcówek. Naszym i znacznej większości rodziców zdaniem optymalną.

Nie będę przypominał szczegółów, gdyż są wymienione na tej samej stronie, w blogu: „Decyzja trudna, ale konieczna”. Skąd zatem pytanie w tytule, gdy, mogło wydawać się, że wszystko już jest jasne? Zaś dobro wszystkich chełmskich dzieci zapewnione. Otóż jeszcze w grudniu ub. roku Rada Gminy Chełm Śl. zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o systemie oświaty podjęła uchwały w tej sprawie. Bezzwłocznie rozpoczęliśmy pracę nad nową strukturą sieci chełmskich szkół (m.in. przeprowadzając wspomniane już konsultacje), której projekt wraz z grudniową uchwałą RG, oraz notatkami z konsultacji (a więc także głosami osób nie podzielających zdania znakomitej większości uczestników spotkań) przekazaliśmy do Śląskiej Kurator Oświaty.

Tydzień temu otrzymaliśmy opinię kuratora. Negatywną. Zarówno w sprawie likwidacji (a de facto przenosin przedszkola z Kopiciowic do przedszkola gminnego) jak i działalności Szkół Ponadgimnazjalnych. Oczywiście skorzystamy z prawa do zażalenia się na opinię Śląskiej Kurator do Pani Minister Oświaty. Będziemy starali się obronić wypracowany wspólnie model naszej oświaty. Przede wszystkim dlatego, że jest korzystny zarówno dla dzieci i uczniów, jak i dla rodziców i nauczycieli.

Jednak trudno przewidzieć w jakim terminie otrzymamy odpowiedź od Pani Minister i jaka będzie jej treść. Czyli nie wiadomo jak będzie, tymczasem czas nagli. Wszak już trwają na dobre przygotowania do nowego roku szkolnego. Aby uniknąć tłoku i dwuzmianowości w Przedszkolu Nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 będzie utworzony jeden oddział dla starszych dzieci. I tak to zostanie uwzględnione w arkuszu organizacyjnym. Jeden oddział zapewniający realizację podstawy programowej przez 5 godzin dziennie. Posiłki dla dzieci będą dowożone przez firmę cateringową. Jak wiadomo powszechnie ( o czym mówiłem i pisałem niejednokrotnie) mała kuchnia w budynku nie spełnia wymaganych warunków – stąd catering. Jednocześnie będą postępować dalsze prace poszerzające działalność Gminnego Przedszkola nr 1. Nie mamy czasu na zwłokę.

A szkoła ponadgimnazjalna? Od dwóch lat nie ma naboru do pierwszych klas mimo ogromnego zaangażowania w działania „naborowe” dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół. Oczywiście przy dużym wsparciu gminy, ale i Izby Rzemieślniczej czy okolicznych przedsiębiorców. Niestety w ostatnich latach bez efektu. Niż demograficzny ciągle trwa i nic nie wskazuje, aby w bliskim czasie nastąpiło znaczące ożywienie. Istnieje także silna konkurencja, niejako za miedzą.

Niemniej prowadzony będzie nabór do klas pierwszych roku szkolnego 2017/2018. Ilu absolwentów gimnazjum wybierze naszą szkołę? Szczerze mówiąc trudno być optymistą. Opinia Śląskiej Kurator jest jednoznaczna – gmina musi być przygotowana na dalsze prowadzenie szkoły. Czyli musimy przygotować do końca kwietnia arkusz organizacyjny, a więc m.in. przewidzieć ilość nauczycielskich etatów oraz inne koszty placówki. Co wiąże sie ze zobowiązaniami materialnymi gminy. Obrazowo mówiąc nabór uczniów mocno wątpliwy, a wydatki konieczne. Właściwie bezdyskusyjne.

Na koniec powiem, że wszystkie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie placówek w gminie dołożyły wszelkich starań aby poprawiać ich wizerunek, podnosić jakość kształcenia, dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i oczekiwań uczniów. Wszyscy jednak, pomimo sentymentu, żalu czy jeszcze innych odczuć zdajemy sobie sprawę, że nie może być szkoły bez uczniów.

Miejmy nadzieje, że podobnego zdania będzie Minister Oświaty…

Stanisław Jagoda

Komentarze:

Komentator: marta [2017-04-05 16:15:27]
Nas rzeczywiście negatywna opinia Kurator bardzo zaskakuje. Wiemy najlepiej jak dobrze gospodarzyć na własnym terenie. I b.dobrze nam idzie od lat. Jednak niewykluczone, że inni nie potrafią i stąd stworzono takie, a nie zasady. Ale z naszej perspektywy trudno dostrzec w nich logikę. Wierzę zatem, że odpowiedź p. Minister będzie inna niż opinia Kurator. I jeszcze jedno - wierzę także, że nasza Gmina sobie poradzi i z tym problemem. Jak powtarzamy od przynajmniej sześciu lat: damy radę...
Komentator: Nauczycielka [2017-04-03 09:09:34]
Trudne do zrozumienia a co dopiero do zorganizowania. Szaleństwo przeniosło się na poziom gmin i miast? Pani Kurator każe i szkoły się zapełnią? A w Kopciowicach jedna grupa przedszkola, to kto tam pośle dziecko?
Dodaj swój komentarz