Stanisław Jagoda

Stanisław Jagoda

Wójt Gminy Chełm Śląski,

Absolwent Wydziału Górniczego AGH

Wybierz wpis

Moim zdaniem

utworzony

Srebrny Jubileusz

Za nami 25 lat samodzielnego funkcjonowania odrodzonego samorządu  w gminie Chełm Śląski. Każdy jubileusz, także nasze 25 lecie, to okazja do wspomnień, podsumowań czy refleksji. 31 grudnia 1994 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego z części obszarów miasta Mysłowice utworzono gminę Chełm Śląski. W ślad za wspomnianym rozporządzeniem na dzień 5 marca 1995r Wojewoda Katowicki zarządził wybory do Rady Gminy Chełm Śląski.

Natomiast 10 marca 1995r odbyła się I sesja nowej 18 osobowej rady, na której został wybrany przewodniczący, jego zastępcy oraz wójt gminy. Praktycznie nikt z nas nie miał doświadczenia w pracy samorządowej i może nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z ogromu problemów, które przed nami stawały.

Mieliśmy jednak wiele entuzjazmu. Entuzjazm ten udzielał się również większości mieszkańców. Zazwyczaj mogliśmy liczyć na zrozumienie, pewne wskazówki, czasem na krytyczne uwagi. Wszystko to pomagało w podejmowaniu trudnych decyzji.

Najważniejszym przedsięwzięciem było utworzenie nowych jednostek organizacyjnych, które uwarunkowałyby realizację ustawowych zadań. W pierwszej kolejności należało zorganizować struktury Urzędu Gminy i znaleźć dla niego lokum. Wybór padł na budynek dawnego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, w którym mieściła się Ochotnicza Straż Pożarna, biblioteka publiczna oraz dwa mieszkania lokatorskie.

Urząd Gminy rozpoczął swoją działalność 3 lipca 1995r. Zatrudniał wtedy 15 pracowników i zajmował 3 pomieszczenia biurowe.Trzeba było wielkiej determinacji, żeby nie tylko się pomieścić, ale też popracować. Ta determinacja i zapał towarzyszyły nam przez kolejne lata. Dlatego też w ciągu dwudziestopięciolecia udało nam się w zasadniczy sposób zmienić oblicze gminy.

Te 25 lat to szereg poważnych inwestycji. To budynek Urzędu Gminy wraz z otoczeniem, to nowe przedszkole, to sala gimnastyczna i nowoczesne szkolne boiska sportowe, to kapitalne remonty w placówkach oświatowych i ich wyposażenia, to nowa remiza OSP, to budynek ośrodka kultury i zaplecza sportowego, to place zabaw i plenerowe siłownie, to prawie 40 km nowych lub zmodernizowanych i oświetlonych dróg, to 20 km nowych chodników, to bardziej dostępna komunikacja autobusowa, to oczyszczalnia ścieków, ponad 70 km kanalizacji sanitarnej i prawie 50 km przyłączy kanalizacyjnych, to dofinansowanie wymiany prawie 500 źródeł ciepła.

Znacząca cześć inwestycji była możliwa dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki Unii Europejskiej, a w ostatnich 3 latach również Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

We wszystkich naszych działaniach zawsze ważny był dla nas systematyczny i zrównoważony rozwój Gminy. Ale rozwój to także inwestowanie w podnoszenie jakości  oświaty, zdrowia, sportu i szeroko rozumianej kultury. Efekty tych działań szczególnie nas cieszą.

O wartościach społeczeństwa świadczy też szacunek do własnej historii. Dbamy o przekaz tych wartości kolejnym pokoleniom. Wszystkie te działania wpisują się w naszą codzienność i tworzą obraz naszej niepowtarzalnej miejscowości.

Minione ćwierć wieku to niewątpliwie nasz wspólny sukces.

Dziękuję wszystkim, którzy mieli i mają wpływ na obecne rezultaty. Dziękuję pionierom samorządu, którzy odważnie podjęli się roli tworzenia Gminy. Dziękuję byłym  i obecnym radnym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy, prezesom stowarzyszeń i organizacji a przede wszystkim dziękuję wszystkim mieszkańcom.

Szanowni Państwo !

Tak się składa, ze mam honor po raz kolejny występować przed Państwem z okazji Jubileuszu Gminy. Pozwólcie, że i to wystąpienie zakończę życzeniami, które od lat się sprawdzają.

Niech ten jubileusz będzie impulsem dla nowych inicjatyw służących rozwojowi naszej Gminy, którym niech dopiszą siły, energia i możliwości, sprzyja los i patronuje Opatrzność.

Stanisław Jagoda

Komentarze:

Komentator: JA [2020-03-17 14:33:20]
Wszystko dzisiaj wygląda inaczej..... ale uroczystość w GOK była piękna.
Komentator: Marta [2020-03-16 15:17:41]
Cieszmy się, że nasza uroczystość odbyła się 10 marca, jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń ( do 50 osób) w związku z koronawirusem. Miejmy na nadzieję, ze epidemia do nas w ogóle nie dotrze.
Komentator: K. R. [2020-03-12 22:30:34]
Bardzo piękna uroczysta rocznicowa sesja w GOK 10 marca br. Brawo! Gratulacje p. Wójcie
Komentator: Anna [2020-03-12 17:14:44]
Mamy powody do dumy. To fakt.
Dodaj swój komentarz