Pierwsza samorządność

W Polsce po II wojnie światowej jeszcze w lutym 1945 roku w Chełmie zebrała się pierwsza niepochodząca z wyboru Gminna Rada Narodowa, ale już 1 grudnia 1945 roku zarządzeniem wojewody śląskiego powołano tak zwane gminy zbiorowe. Jedną z nich była gmina Chełm. Jeśli chcesz się podzielić wspomnieniami czy refleksjami napisz do nas. Zapraszamy.