Stanisław Jagoda

Stanisław Jagoda

Wójt Gminy Chełm Śląski,

Absolwent Wydziału Górniczego AGH

Wybierz wpis

Moim zdaniem

utworzony

Trudny powrót do przedszkola

Od lat 3 maja organizowałem majówkę, choć niekiedy (z przyczyn pogodowych) przekładaliśmy to integrujące spotkanie na nieco późniejszy termin. Tym razem nie aura stanęła w poprzek tradycji, ale COVIOD-19. Mam nadzieję, że gdy spotkamy się na majówce w przyszłym roku, dzisiejsze kłopoty będą jedynie przykrym wspomnieniem. Oby!

Niestety, pandemia koronawirusa wpłynęła znacząco na organizację naszego życia. Wszyscy stosujemy się do zasad funkcjonowania w tej trudnej sytuacji i śledzimy na bieżąco wytyczne, co nam wolno i w jakim zakresie. Ostatnia informacja o możliwości uruchomienia przedszkoli  od 6 maja br. jest szczegółowo analizowana w gronie osób odpowiedzialnych za oświatę w naszej Gminie.  Staramy się bardzo szczegółowo i odpowiedzialnie rozpatrzyć możliwość  powrotu dzieci do przedszkola, z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa ich zdrowia i życia. Uwzględniając także, co zrozumiałe, bezpieczeństwo kadry nauczycielskiej i pracowników obsługi. Niestety nie ma możliwości organizacji zbiorowego dowozu, z którego korzystały dotychczas dzieci, gdy ich droga do przedszkola przekracza 3 km.

Minister Edukacji oraz Główny Inspektor Sanitarny wystosowali wytyczne dla organów prowadzących i dyrektorów przedszkoli. Wynika z nich, że oprócz działań związanych z reżimem sanitarnym, polegającym m. in. na dezynfekowaniu zabawek i sprzętów (w tym na placu zabaw) oraz wyposażeniu pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, należy zapewnić spożywanie posiłków w małych grupach. Trzeba również wyznaczyć pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

W praktyce oznacza to, że dzieci będą mogły wrócić do zajęć w ograniczonej liczebności, niekoniecznie w towarzystwie swojej grupy i dotychczasowej wychowawczyni, zaś w salach nie będzie dywanów oraz wielu zabawek, których nie można skutecznie dezynfekować. Dzieci pozbawione będą także dotychczasowej swobody poruszania się po obiekcie.  Obawiamy się, że będzie to miało niekorzystny wpływ na  ich samopoczucie i ogólny radosny nastrój, który jest im stwarzany w normalnych warunkach. 

Po opracowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zwrócimy się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o ich zaopiniowanie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii będziemy stopniowo uruchamiać nasze gminne przedszkole.

O dacie powrotu do przedszkola rodzice będą powiadomieni na stronie internetowej Gminy  i przedszkola. Wszystkie nasze decyzje w tej sprawie będą podejmowane rozważnie, przede wszystkim  z uwzględnieniem dobra dzieci.  

Jestem przekonany, że również rodzice przed podjęciem decyzji o powrocie ich pociech do przedszkola wezmą pod uwagę powyższe uwarunkowania.

Stanisław Jagoda

Komentarze:

Komentator: ania [2020-05-05 10:24:52]
Trzeba mieć nadzieje, że opracowane procedury zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Powiatowego Ins.San. i dzieci będą mogły szybko wrócić do przedszkola, a rodzice do pracy. Czekamy!
Dodaj swój komentarz